MARKETING SPORTOWY - TEORIA I PRAKTYKA

Parametry produktu

Stan: nowa
Autor: Henryk Mruk
Rok publikacji: 2004
Liczba stron: 442 strony
Okładka: miękka
Wymiary: 165×240 mm
ISBN: 83-923047-0-8

Cena

30,00 PLN brutto

Wysyłka

  • ekonomiczna — 10,49 PLN + 23% VAT = 12,90 PLN
  • priorytetowa — 11,99 PLN + 23% VAT = 14,75 PLN

Książki zostaną wysłane w ciągu dnia roboczego od daty otrzymania przelewu.

Warunki Zakupu

Zamówienia oraz wszelkie zapytania prosimy przesyłać na:
telefon: +48 506 699 189 lub adres e-mail p.roszkowiak@sportwin.pl.

Istotne elementy: imię, nazwisko, tytuł wybranej/-ych publikacji, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz dokładny adres do wysyłki.

Nr konta do przelewu za zakupione publikacje:
Credit Agricole Bank Polska
31 1940 1076 3002 0474 0000 0000

Spis Treści

I. Wstęp
> Prof. dr hab. Henryk Mruk – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
> Piotr Matecki, Piotr Jardanowski – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
> Uczestnicy o konferencji
> Wzajemne przenikanie się elementów marketingu, zarządzania, medycyny Foraz psychologii we współczesnym sporcie. — Janusz Klisiński, Politechnika Częstochowska

II. Liderowanie w sporcie
> Sportowiec jako lider — Prof. dr hab. Henryk Mruk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
> ABC promocji własnych wyników według Roberta Korzeniowskiego — Robert Korzeniowski
> Rola przywództwa w sportach zespołowych — Adam Bekier, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

III. Sponsoring sportowy
> Program sponsorski – sukces czy jego brak — Tomasz Redwan
> Niekonwencjonalne działania promocyjne w mediach — Konrad Pudło, Expert-Monitor
> Sponsoring sportowy jako skuteczne narzędzie komunikacji — Monika Kunc, marketing manager, SPORT+MARKT AG; Radosław Wróblewski, project manager, SPORT+MARKT AG
> Sport – skuteczny nośnik promocji — Michał Górzyński, konsultant d/s sponsoringu, v-ce Prezes Domu Książki SA
> Sponsoring po polsku — Wojciech Pysiewicz, Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.
> Sponsoring sportowy w działalności marketingowej przedsiębiorstw i czynniki warunkujące jego skuteczność — Marcin Gad, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
> Sport żużlowy jako przykład aktywności sponsorskiej przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym — dr Sławomir Kowalski, Politechnika Częstochowska
> Przykłady wykorzystania sportu jako elementu zintegrowanych i długofalowych działań promocyjnych przedsiębiorstwa — Anna Konieczna, Witold Lipiński, Sport Mega Marketing
> Pieniądze w sporcie — Wojciech Pysiewicz, Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.
> Zakres dopuszczalnej ingerencji polskich związków sportowych w prawa i wolności osobiste zawodnika w odniesieniu do sponsoringu sportowego — dr Marcin Wojcieszak (w imieniu Polskiej Konfederacji Sportu)

IV. Konsument w sporcie
> Model zachowania konsumenta w sporcie — Janusz Klisiński, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
> Dlaczego ludzie chodzą na mecze, czyli o religijnych aspektach piłki nożnej — Artur Zawadzki – Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
> Występowanie zachowań agresywnych w środowisku kibiców piłkarskich i ich wpływ na frekwencję na stadionach. Jakość organizowanych imprez sportowych oraz oczekiwania w tym zakresie — Piotr Jardanowski, Piotr Matecki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
> Oferta gadżetów klubu piłkarskiego na przykładzie Lecha Poznań — Piotr Matecki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

V. Marketing relacji a marketing sportowy
> Istota relacji w marketingu sportowym na przykładzie Lecha Poznań — dr Marcin Chłodnicki, mgr Paweł Zeller, Katedra Usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
> Marketing relacji – sposób na sukces rynkowy przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjnego — mgr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, Politechnika Częstochowska

VI. Badania marketingowe w sporcie
> Monitoring mediów – nowoczesne i efektywne narzędzie marketingu sportowego — Sebastian Bykowski, wiceprezes Zarządu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o.
> Sport w badaniach — Wojciech Pysiewicz, Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.

VII. Bezpieczeństwo w sporcie
> Bezpieczeństwo imprez sportowych — Tadeusz Okoński, Polska Konfederacja Sportu
> Monitorowanie sytuacji na stadionach jako istotny element zarządzania klubem sportowym — Mariusz Kamiński, Akademia Podlaska

VIII. Media w sporcie
> Media i sport — dr Jacek Trębecki, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
> Dziennikarstwo Sportowe — Andrzej Ostrowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
> Zawód dziennikarz — Paweł Zarzeczny
> Zawód komentator — Tomasz Smokowski, Canal+
> Budowanie sportowej społeczności konsumenckiej na bazie Internetu — Dariusz Kuczyński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

IX. Psychologia sportu
> Psychologia sportu – potrzeba czy moda? — dr Marek Graczyk, psycholog FRMS/COMS, Komisja Medyczna PKOL; Alicja Pęczak — Asystent AWFiS Gdańsk
> Psychologiczna sytuacja startowa sportowca — dr Marek Graczyk, psycholog FRMS/COMS, Komisja Medyczna PKOL; Alicja Pęczak – Asystent AWFiS Gdańsk
> Czy profesjonalnemu sportowcowi grozi wypalenie zawodowe? — Lidia Borowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

X. Kluby sportowe
> Przykład efektywnego rozwoju klubu sportowego w warunkach stagnacji sportu polskiego — Wojciech Witkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Klubu Groclin Dyskobolia SSA
> CKM Włókniarz Częstochowa — Lech Małagowski, Dyrektor klubu CKM Włókniarz Częstochowa

XI. Materiał informacyjny
> Pierwsze w Polsce studia o specjalności: Dziennikarstwo Sportowe — Andrzej Ostrowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
> „Marketingowe zarządzanie sportem” — prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Zygmunt Waśkowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu