MARKETING DLA SPORTU

Cena

30,00 PLN brutto

Wysyłka

  • ekonomiczna — 10,49 PLN + 23% VAT = 12,90 PLN
  • priorytetowa — 11,99 PLN + 23% VAT = 14,75 PLN

Książki zostaną wysłane w ciągu dnia roboczego od daty otrzymania przelewu.

Warunki Zakupu

Zamówienia oraz wszelkie zapytania prosimy przesyłać na:
telefon: +48 506 699 189 lub adres e-mail p.roszkowiak@sportwin.pl.

Istotne elementy: imię, nazwisko, tytuł wybranej/-ych publikacji, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz dokładny adres do wysyłki.

Nr konta do przelewu za zakupione publikacje:
Credit Agricole Bank Polska
31 1940 1076 3002 0474 0000 0000

Spis Treści

I. Wprowadzenie
Przedmowa
Prof. dr hab. Henryk Mruk
Tytułem wstępu
Krzysztof Kropielnicki, Piotr Matecki
Sport a pieniądze
Tomasz Redwan
Jak skutecznie dobierać i oceniać sponsoring?
Marcin Andrzejczyk
Marketing podstępny w sporcie na tle ewolucji marketingu
Dr Zbigniew Widera
II. Relacje między sportem a biznesem
Sukces sportowca a sukces przedsiębiorcy
Prof. dr hab. Henryk Mruk
Przywództwo w relacji sportowiec – trener
Adam Bekier
III. Produkt sportowy
Marketingowa koncepcja przedsięwzięcia sportowego
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik
Impreza sportowa jako produkt w ujęciu marketingowym
Jan Chłapowski
IV. Identyfikacja zachowań kibica-konsumenta na rynku sportowym
Segmentacja rynku sportowego – istota i kryteria wyboru rynku docelowego
dr Zygmunt Waśkowski
Customer relationship management w zarządzaniu klubem
sportowym
Jacek Hanarz
Zastosowanie metody Teamqual w ocenie jakości widowiska
sportowego na przykładzie meczu koszykówki
Dr Sławomir Kowalski
Rozpoznanie preferencji kibiców sportowych na przykładzie
badania „Kibice o Lechu Poznań”
Dr Mirosława Kaczmarek, Krzysztof Kropielnicki, Piotr Matecki
V. Public relations
Uwarunkowania i kierunki działań promocyjnych w sportach niszowych na przykładzie rugby siedmioosobowego (Rugby 7)
Stanisław Pogorzelski
Jak przygotować prostą, ale efektywną sportową kampanię PR
Filip Mecner
Wartość medialna sportowca
Konrad Pudło
VI. Marketing usług sportowo-rekreacyjnych
Indywidualizacja oferty fitness klubów
Dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, Dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk
Strategia uprawniania w działalności usługowego przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjnego
Dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz
VII. Marketing sportowy w praktyce
Orange Ekstraklasa – case study
Piotr Gołos
Case studies programu Volvo Masters Amateur
Zofia Bugajna
Strategia rozwoju golfa zawodowego w Polsce
Marek W. Podstolski
Sport jako element budowania przewagi konkurencyjnej miast i regionów
Piotr Matecki, Jarosław Semrau
KKS Lech Poznań jako nowocześnie zarządzana marka
Olaf Jarzemski, Jagoda Wawrzyniak
VIII. Finansowe aspekty sportu
Struktura i zasady finansowania polskiej siatkówki
Artur Popko
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej na przykładzie Miasta Poznania
Dr Ewa Bąk
Europejskie kluby piłkarskie na rynkach kapitałowych
Sebastian Miroński
XI. Wokół sportu
Hipnoza w sporcie
Dr Andrzej Kaczorowski
Poziom wiedzy sportowej polskiego kibica w świetle wyników badań on-line
Paweł Grzybek, Artur Kotliński, Karol Marciniak
„Czarodzieje z Wembley”. Piłka nożna w Szkocji na tle rywalizacji szkocko-angielskiej
Roman Zaczkiewicz
Sport w zabytkach – rola i znaczenie usług sportowo-rekreacyjnych w ofercie polskich hoteli turystycznych
Wojciech Giergiel