Działania CSR

Sportwin Group dla Ludzi i Środowiska

Fundacja

Powstanie Fundacji

Fundacja rozpoczęła działalność 28 grudnia 2010 roku. Celem organizacji jest wsparcie leczenia jej podopiecznych oraz promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, wyszukiwanie i wspieranie utalentowanych sportowców, a także działania na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce.

Cel organizacji

Wsparcie leczenia podopiecznych Fundacji oraz upowszechnianie aktywności fizycznej i umożliwienie najmłodszym rozwoju poprzez sport, a także wyszukiwanie i wspieranie finansowe utalentowanych sportowców. Już od 10 lat Fundacja dofinansowuje wszelkie działania mające na celu promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.

Pomoc finansowa

Działania Fundacji wspierane są poprzez dofinansowania z jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki pomocy finansowej możemy w pełni realizować swoje cele statutowe, wspierać rozwój młodych adeptów piłki nożnej oraz wychodzić naprzeciw elementarnej potrzebie nauki przez zabawę. To właśnie za pomocą środków samorządów terytorialnych, każdego dnia, uświadamiamy jak ważny w życiu najmłodszych jest zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna.

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!

Cele naszej Fundacji są Ci bliskie? Chcesz wesprzeć nasze działania? Możesz to zrobić w bardzo prosty i bezpłatny sposób!

Przejdź na stronę >>
„Pomaganie to rzecz bezcenna, a naszą największą nadzieją na przyszłość jest młode pokolenie. Dajmy im szansę skorzystać z pełni życia” – Piotr Matecki
Piotr Matecki

Prezes Zarządu

Działania CSR

Infrastruktura Sportowa

Inwestycja w infrastrukturę sportową w szkołach i poza nimi to inwestycja w zdrowie i rozwój naszej społeczności. Dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych z halami pneumatycznymi oraz do odpowiedniego sprzętu, umożliwia młodemu pokoleniu aktywne i bezpieczne uprawianie sportu, kształtując przy tym wartości takie jak dyscyplina, duch zespołu czy zdrowa rywalizacja.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Działania CSR

Działalność edukacyjna

Napisaliśmy, redagowaliśmy i wydaliśmy 12 książek o tematyce marketingu i zarządzania w sporcie oraz branżowy raport „Sponsoring sportowy w Polsce”. Ponadto nasi pracownicy wykładają na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działania CSR

Środowisko

Od początku istnienia naszych Akademii Piłkarskich wspólnie z trenerami i rodzicami organizujemy sprzątanie świata pod tytułem ,,Czysta gra”. Nasi zawodnicy wspólnie z kadrą trenerską udają się na wycieczkę w okolicy danej lokalizacji Akademii i wspólnie sprzątają wyznaczony teren.

Uczestnicy tej akcji mają możliwość poznania konsekwencji oraz skutków braku poszanowania dla środowiska, a tym samym stają się świadomi, jak można przyczynić się do dbania o naszą Ziemię.